- Διαφήμιση -

Το Εθνικό Θέατρο της Κίνας στο αεροδρόμιο της Αθήνας

Μια ομά­δα 15 καλ­λι­τε­χνών με εντυ­πω­σια­κά κοστού­μια, θα ζωντα­νέ­ψουν σκη­νές από τον κινε­ζι­κό μύθο «Ταξί­δι στη Δύση», με πρω­τα­γω­νι­στή τον ”Monkey King” Sun Wukong…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Κίνα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων