- Διαφήμιση -

Καντάδα πάλι… θα γενεί : Κρητικοί φοιτητές ξεσηκώνουν σήμερα την Αθήνα

Τα μέλη της Φοιτητικής Ενωσης Κρητών Αττικής βγαίνουν στους δρόμους σήμερα Πέμπτη το απόγευμα, ξεσηκώνοντας όλη την Αθήνα για το μεγάλο και καθιερωμένο παραδοσιακό τους γλέντι, που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο.

Με καντά­δα που θα ξεκι­νή­σει από τα Ιλί­σια και θα φτά­σει μέχρι το Μονα­στη­ρά­κι, τα μέλη της Φοι­τη­τι­κής Ενω­σης Κρη­τών Αττι­κής βγαί­νουν στους δρό­μους σήμε­ρα το από­γευ­μα, ξεση­κώ­νο­ντας όλη την Αθή­να για το μεγά­λο και καθιε­ρω­μέ­νο παρα­δο­σια­κό τους γλέ­ντι, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί αυτό το Σάββατο.

 

Το μεγάλο κρητικό γλέντι του Σαββάτου

«Καντά­δα πάλι… θα γενεί» είναι ο τίτλος της ανα­κοί­νω­σης-πρό­σκλη­σης της Φοι­τη­τι­κής Ενω­σης Κρη­τών Αττι­κής, στην επί­ση­μη σελί­δα της στο Facebook.

Αυτή τη στιγ­μή καντά­δα απο τη Φοι­τη­τι­κή Ένω­ση Κρη­τών Αττικής

Δημο­σιεύ­τη­κε από Φοι­τη­τι­κή Ένω­ση Κρη­τών Αττι­κής ΦΕΚΑ — Foititiki Enosi Kriton Attikis FEKA στις Τρί­τη, 19 Μαΐ­ου 2015

«Η Φοι­τη­τι­κή Ενω­ση Κρη­τών Αττι­κής, βγαί­νει στους δρό­μους της Αθή­νας, με χορό και μου­σι­κή προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για το μεγά­λο, καθιε­ρω­μέ­νο πια κρη­τι­κό γλέ­ντι, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 30 Μαρ­τί­ου 2019 με το συγκρό­τη­μα του Μιλ­τιά­δη Βαρουχάκη!

Βγεί­τε στους δρό­μους την ΠΕΜΠΤΗ 28 Μαρ­τί­ου να μας συνα­ντή­σε­τε, ξεκι­νά­με από το στέ­κι του συλ­λό­γου μας, Παπα­δια­μα­ντο­πού­λου 33 στα Ιλί­σια, και φτά­νου­με μέχρι το Μοναστηράκι!

Η καντά­δα ξεκι­νά­ει στις 18:00… Με το καλό να σμίξουμε!!!!!»

Καντά­δα πάλι θα γενεί.… !!!!!Η Φοι­τη­τι­κή Ένω­ση Κρη­τών Αττικής,βγαίνει στους δρό­μους της Αθή­νας, με χορό και μουσική…

Δημο­σιεύ­τη­κε από Φοι­τη­τι­κή Ένω­ση Κρη­τών Αττι­κής ΦΕΚΑ — Foititiki Enosi Kriton Attikis FEKA στις Τετάρ­τη, 27 Μαρ­τί­ου 2019

 

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων