- Διαφήμιση -

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση απαγορευμένων φαρμακευτικών δισκίων και αναβολικών

Τα παράνομα έσοδα του δικτύου υπερβαίνουν το ποσό των 2 εκατ. ευρώ

Η επι­χεί­ρη­ση της αστυ­νο­μί­ας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα, 13 Δεκεμ­βρί­ου, στο Μαρού­σι, το Χαλάν­δρι και το κέντρο της Αθή­νας, είχε σαν απο­τέ­λε­σμα τη σύλ­λη­ψη, για εμπλο­κή στην οργά­νω­ση, δύο αντρών (49 και 63 χρονών)και μίας γυναί­κας (38 χρο­νών). Τα παρά­νο­μα έσο­δα της οργά­νω­σης εκτι­μά­ται ότι υπερ­βαί­νουν τα 2 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων