- Διαφήμιση -

Νοσοκομείο Παίδων: Τα νεότερα για την υγεία της 8χρονης Αλεξίας που χτυπήθηκε από σφαίρα στο κεφάλι

Κρίσιμη αλλά σταθερή χαρακτηρίζουν οι γιατροί τη μετεγχειρητική πορεία της 8χρονης Αλεξίας, που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι την Κυριακή του Πάσχα, από τη βολίδα που έριξε με το περίστροφό του ο 54χρονος, στις Θεσπιές Βοιωτίας.

Σύμ­φω­να με νεό­τε­ρη ανα­κοί­νω­ση του Νοσο­κο­μεί­ου Παί­δων «Παν. & Α. Κυρια­κού», η 8χρονη έχει χει­ρουρ­γη­θεί, για δια­μπε­ρές τραύ­μα εκ πυρο­βό­λου όπλου και έχει υπο­βλη­θεί σε απο­συ­μπιε­στι­κή κρα­νιε­κτο­μή (Δ) κρο­τα­φι­κής χώρας και ινια­κής χώρας καθώς και σε αφαί­ρε­ση της βολίδος.

Έκτο­τε παρα­μέ­νει δια­σω­λη­νω­μέ­νη στη ΜΕΘ σε βαθειά κατα­στο­λή. Η κατά­στα­ση και η πορεία της είναι στα­θε­ρή, η ενδο­κρά­νιος πίε­ση με 24ωρη κατα­γρα­φή ελεγ­χό­με­νη και πρό­κει­ται να υπο­βλη­θεί σε νέα απει­κό­νι­ση (Μαγνη­τι­κή τομογραφία).

Συμπε­ρα­σμα­τι­κά η κατά­στα­σή της είναι κρί­σι­μη μεν στα­θε­ρή όμως αρκε­τά 24ωρα με μία μικρή αισιο­δο­ξία όσον αφο­ρά την εξέ­λι­ξή της.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων