- Διαφήμιση -

Κικίλιας για Κοροναϊό: “Να ακούτε τους ειδικούς”

Έκκληση του υπουργού Υγείας προς τους πολίτες, όσον αφορά την ενημέρωση για τον Κοροναϊό. "Όχι στα Fake News" έγραψε χαρακτηριστικά

Ακό­μη μια έκκλη­ση προς τους πολί­τες να δίνουν βάση μόνο στις πλη­ρο­φο­ρί­ες που προ­έρ­χο­νται από τους εξου­σιο­δο­τη­μέ­νους επι­στή­μο­νες που ασχο­λού­νται με το ζήτη­μα του κορο­ναϊ­ού έκα­νε το πρωί της Τρί­της ο υπουρ­γός Υγεί­ας Β. Κικί­λιας, μέσω του λογα­ρια­σμού του στο twitter.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά έγρα­ψε «Να ακού­τε τους ειδι­κούς επι­στή­μο­νες, τους καθη­γη­τές Πανε­πι­στη­μί­ου, τους λοι­μω­ξιο­λό­γους και όχι όσους δια­σπεί­ρουν fake news για #κορο­ναϊό».

Δευ­τέ­ρα, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε έκτα­κτη διευ­ρυ­μέ­νη σύσκε­ψη στο Μέγα­ρο Μαξί­μου για να απο­φα­σι­στούν τα μέτρα θωρά­κι­σης της χώρας από τον κορο­ναϊό και σε δηλώ­σεις του, αμέ­σως μετά το πέρας της, ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Βασί­λης Κικί­λιας, τόνι­σε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την προ­στα­σία της δημό­σιας υγεί­ας στη χώρα, ζητώ­ντας από όλους “ψυχραι­μία, σοβα­ρό­τη­τα και επαγγελματισμό”.

 

Πηγή www.news247.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων