- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων – «Χαμόγελο του παιδιου»: Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά και εφήβους

Από τη Δευτέρα 21 έως και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου

Όπως ανα­κοί­νω­σε ο Δήμος Αθη­ναί­ων, οι εξε­τά­σεις θα γίνουν στο Κινη­τό Πολυ­ϊ­α­τρείο «Ιππο­κρά­της», το οποίο από την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα 21 Φεβρουα­ρί­ου έως και την Παρα­σκευή 25 του μηνός, θα βρί­σκε­ται στην κεντρι­κή αυλή της «Τεχνό­πο­λης».

 

Οι εξε­τά­σεις θα πραγ­μα­το­ποιού­νται κατό­πιν τηλε­φω­νι­κού ραντε­βού, στο τηλέ­φω­νο: 210–2015510 εσωτ. 119 – 120 (καθη­με­ρι­νά 09:00 ‑15:00).

Το Κινη­τό Πολυ­ϊ­α­τρείο «Ιππο­κρά­της» δια­θέ­τει τέσ­σε­ρα αυτό­νο­μα ιατρεία – οδο­ντια­τρείο, παι­δια­τρι­κό ιατρείο, οφθαλ­μια­τρείο και ωτο­ρι­νο­λα­ρυγ­γο­λο­γι­κό ιατρείο – και στε­λε­χώ­νε­ται από εθε­λο­ντές για­τρούς του «Χαμό­γε­λου του Παιδιού».…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων