- Διαφήμιση -

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Πορεία “ενάντια στην αστυνομική βία”

Πορεία “ενά­ντια στην αστυ­νο­μι­κή βία” πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής στον Πει­ραιά και συγκε­κρι­μέ­να στην οδό Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου, ενά­ντια στην αστυ­νο­μι­κή βία και την καταστολή.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:
O Πει­ραιάς σήμερα
Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Πει­ραιώς σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων