- Διαφήμιση -

Χαρδαλιάς: «Καθαρίζει» τις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής

Στην αλλα­γή πόστου πενή­ντα εργα­ζο­μέ­νων σε επτά διευ­θύν­σεις της Γενι­κής Διεύ­θυν­σης Μετα­φο­ρών, προ­χώ­ρη­σε με αστρα­πιαί­ες δια­δι­κα­σί­ες ο περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Νίκος Χαρδαλιάς…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων