- Διαφήμιση -

Απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Με αφορ­μή το εργα­σια­κό νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης και την δεδο­μέ­νη αντί­δρα­ση της αντι­πο­λί­τευ­σης και του κόσμου της εργα­σί­ας είναι σε εξέ­λι­ξη αυτή τη στιγ­μή κινη­το­ποι­ή­σεις στο κέντρο της πόλης
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Εργα­σία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων