- Διαφήμιση -

Τραγικός θάνατος 18χρονης βολεϊμπολίστριας σε τροχαίο δυστύχημα

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, βγήκε από την πορεία του και χτύπησε σε δέντρο

Θρη­νεί η Σαλα­μί­να αλλά και το ελλη­νι­κό βόλεϊ μετά τον τρα­γι­κό θάνα­το 18χρονης αθλή­τριας σε τρο­χαίο δυστύ­χη­μα που συνέ­βη την περα­σμέ­νη Τετάρτη.

Το αυτο­κί­νη­το στο οποίο επέ­βαι­νε η άτυ­χη νεα­ρή, βγή­κε από την πορεία του και χτύ­πη­σε σε δέντρο. Οδη­γός ήταν ένας 24χρονος ενώ σύμ­φω­να με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, η νεα­ρή βρι­σκό­ταν στη θέση του συνοδηγού.

Η αθλή­τρια αγω­νι­ζό­ταν στη γυναι­κεία ομά­δα βόλεϊ του Τελαμώνα.

 

Πηγή www.news.gr

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων