- Διαφήμιση -

Στην Αθήνα ο Μπογιατά – Τι αναφέρουν στον Ολυμπιακό

Ο Ντεντρίκ Μπογιατά, βρέθηκε στην Αθήνα και δείπνησε μαζί με τον παίκτη του Ολυμπιακού, Ομάρ Ελαμπντελαουί. Ποια η αντίδραση των ερυθρόλευκων.

Ο Ντε­ντρίκ Μπο­για­τά είχε απα­σχο­λή­σει τον Ολυ­μπια­κό κατά το μετα­γρα­φι­κό παρά­θυ­ρο του Ιανουα­ρί­ου όπως είχα­τε ενη­με­ρω­θεί από το «10». Ο Βέλ­γος στό­περ βρέ­θη­κε λοι­πόν στην Ελλά­δα και συγκε­κρι­μέ­να στη Γλυ­φά­δα όπου και συνέ­φα­γε με τον φίλο του και πρώ­ην συμπαί­κτη του στην Μάν­τσε­στερ Σίτι, Ομάρ Ελαμπντελαουί.

Η έλευ­ση του ποδο­σφαι­ρι­στή στην Ελλά­δα όπως είναι λογι­κό πυρο­δό­τη­σε εκ νέου τα σενά­ρια περί μετα­γρα­φής του στον Ολυ­μπια­κό. Σύμ­φω­να με τον Πρω­τα­θλη­τή όμως, οι Πει­ραιώ­τες δηλώ­νουν άγνοια επί του θέμα­τος, τονί­ζο­ντας μάλι­στα πως ο Βέλ­γος κεντρι­κός αμυ­ντι­κός λέγε­ται πως έχει έρθει σε συμ­φω­νία με τη Χέρ­τα Βερολίνου.

Να επι­ση­μά­νου­με εδώ πως ο Βέλ­γος διε­θνής κεντρι­κός αμυ­ντι­κός μένει ελεύ­θε­ρος το καλο­καί­ρι από τη Σέλ­τικ και ακό­μα δεν έχει ανα­κοι­νω­θεί η νέα του επαγ­γελ­μα­τι­κή στέ­γη, με τον μάνα­τζερ που χει­ρί­ζε­ται τις υπο­θέ­σεις αυτές να είναι ο ίδιος με αυτός του Κάι­περς ο οποί­ος θα εντα­χθεί το καλο­καί­ρι στον Ολυμπιακό.

 

Πηγή www.to10.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων