- Διαφήμιση -

Παγκόσμια «Βασίλισσα» — «Πάτησε» τη Σαν Λορέντζο και πέρασε στον τελικό του Διηπειρωτικού η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να γράψει (ξανά) ιστορία.

Η «Ένω­ση» επι­βλή­θη­κε με 86–64 της Σαν Λορέν­τζο στον πρώ­το ημι­τε­λι­κό του Διη­πει­ρω­τι­κού Κυπέλ­λου και προ­κρί­θη­κε στον τελι­κό, όπου την Κυρια­κή (17/2, 23:00) θα αντι­με­τω­πί­σει το νικη­τή του αγώ­να Φλα­μέν­γκο — Όστιν Σπερς. Μελα­νό σημείο ο τραυ­μα­τι­σμός του Βασί­λη Ξαν­θό­που­λου, που φάνη­κε να “γυρί­ζει” τον αστρά­γα­λό του.

Οι “κιτρι­νό­μαυ­ροι” ήταν απο­λαυ­στι­κοί στο πρώ­το ημί­χρο­νο, ξεφεύ­γο­ντας κάποια στιγ­μή ακό­μα και με 23 πόντους δια­φο­ρά. Απο­τέ­λε­σμα ήταν να έχουν στα­θε­ρά το πάνω χέρι στην συνέ­χεια, φτά­νο­ντας σε μία άνε­τη νίκη.

Η Σαν Λορέν­τζο πάλε­ψε, ανά δια­στή­μα­τα φάνη­κε να βάζει προ­βλή­μα­τα στην Ένω­ση, ωστό­σο η δια­φο­ρά ποιό­τη­τας των δύο ομά­δων ήταν εμφα­νής, παί­ζο­ντας σημα­ντι­κό ρόλο στην τελι­κή επι­κρά­τη­ση της ΑΕΚ.

Κορυ­φαί­οι για την ομά­δα του Μπάν­κι οι Τζέιμς και Σάκο­τα με 15 πόντους ο καθέ­νας, με τον Θίο­ντορ να είχε 12 και τον Σαντ-Ρος 10. Από τους Αργε­ντι­νούς, ξεχώ­ρι­σαν οι Τάκερ και Άντο­νι με 17 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Πολύ νευ­ρι­κό ξεκί­νη­μα και για τις δύο ομά­δες, οι οποί­ες μετρού­σαν αρκε­τά άστο­χα τρί­πο­ντα, με το σκορ να ήταν στο 0–3 υπέρ της ΑΕΚ στο πρώ­τα δύο λεπτά. Στη συνέ­χεια, οι παί­κτες του Μπάν­κι έκα­ναν απα­νω­τά λάθη, με τη Σαν Λορέν­τζο να τους τιμω­ρεί με ένα 6–0 (6–3). Η Ένω­ση προ­σπά­θη­σε να παί­ξει με τον Χάντερ μέσα στη ρακέ­τα, αλλά η ομά­δα της Αργε­ντι­νής τον είχε «μπλο­κά­ρει» και κλέ­βο­ντας μπά­λες έτρε­ξε με τον Τάκερ στον αιφ­νι­δια­σμό, για να φτά­σει στο +5 (12–7), στο 7’. Ωστό­σο, τρία λεπτά πριν το τέλος της πρώ­της περιό­δου, ο Μπάν­κι έρι­ξε στο παρ­κέ Λαρεν­τζά­κη και Τζέιμς, οι οποί­οι συμ­μά­ζε­ψαν την κατά­στα­ση και έσπρω­ξαν την ΑΕΚ σε ένα επι­μέ­ρους σκορ 1–11 για το +5 (13–18).

Με την ίδια συγκέ­ντρω­ση και τον Σάκο­τα «ζεστό» έξω από τα 6,75μ. μπή­κε η Ένω­ση στο δεύ­τε­ρο δεκά­λε­πτο, εκτο­ξεύ­ο­ντας τη δια­φο­ρά στο +12 (15–27), στο 12’. Ένα μίνι μπλακ-άουτ των παι­κτών του Μπάν­κι έδω­σε την ευκαι­ρία για ένα 4–0 (19–27) της Σαν Λορέν­τζο, αλλά από εκεί­νο το σημείο και έπει­τα ξεκί­νη­σε η… καται­γί­δα για την ΑΕΚ. Από το 14’ και μετά, η Ένω­ση έστη­σε ένα «πάρ­τι», επι­βε­βαιώ­νο­ντας τη μεγά­λη δια­φο­ρά δυνα­μι­κό­τη­τας, με απο­τέ­λε­σμα να τρέ­ξει ένα 13–0 για το +21 (19–40), ενώ στο 18’ η δια­φο­ρά πήγε ακό­μη και στο +23 (22–45). Στο τελευ­ταίο δίλε­πτο, οι «κιτρι­νό­μαυ­ροι» χαλά­ρω­σαν, με τους Αργε­ντι­νούς απλά να μειώ­νουν σε 26–45 στο τέλος του πρώ­του ημιχρόνου.

Η ΑΕΚ δεν ήταν τόσο προ­ση­λω­μέ­νη στην άμυ­να στην αρχή του δεύ­τε­ρου μέρους, αλλά χάρη στα τρί­πο­ντα του Θίο­ντορ δια­τη­ρού­σε την από­στα­σή της (35–51). Ωστό­σο, ο γκαρντ της Ένω­σης «σίγη­σε», με την κακή άμυ­να στη ρακέ­τα να συνε­χί­ζε­ται και έτσι η Σαν Λορέν­τζο να μειώ­νει στο ‑12 (40–52) στο 24’. Η αντί­δρα­ση του Μπάν­κι ήταν η αλλα­γή του Χάντερ με τον Τζέιμς, με τον δεύ­τε­ρο να «γεμί­ζει» περισ­σό­τε­ρο το «ζωγρα­φι­στό» και προ­σφέ­ρο­ντας και στις δύο πλευ­ρές του παρ­κέ, η δια­φο­ρά πήγε στο +18 (43–61), στο 26’. Από εκεί­νο το σημείο και έπει­τα, η ΑΕΚ είχε τον έλεγ­χο του ματς, κλεί­νο­ντας την τρί­τη περί­ο­δο στο +14 (54–68), με τη δια­φο­ρά να μπο­ρού­σε να ήταν σαφώς μεγα­λύ­τε­ρη, καθώς οι παί­κτες του Μπάν­κι δέχθη­καν τεχνι­κές ποι­νές και έκα­ναν εύκο­λα φάουλ, δίνο­ντας πόντους στους Αργεντινούς.

Τον από­λυ­το έλεγ­χο είχε και η ΑΕΚ και στην αρχή του τέταρ­του δεκα­λέ­πτου, με την υπέρ της δια­φο­ρά να ήταν στο +20 (58–78) χάρη στον Θίο­ντορ, στο 35’. Από εκεί­νο το σημείο και έπει­τα, η ομά­δα του Μπάν­κι έπαι­ζε με τον χρό­νο και δεν πιέ­στη­κε ιδιαί­τε­ρα, αφού η Σαν Λορέν­τζο έδει­χνε ανή­μπο­ρη να πλη­σιά­σει. Έτσι, η νίκη και η πρό­κρι­ση στον τελι­κό ήρθε με το 86–64, ενώ η δια­φο­ρά είχε φτά­σει νωρί­τε­ρα ακό­μη και στο +26 (60–86).

Τα δεκά­λε­πτα: 13–18, 26–45, 54–68, 64–86

Σαν Λορέν­τζο (Γκαρ­σία): Κλε­μέ­ντε 2, Σιμς 1, Μάτα 8 (1), Αγκί­ρε 7, Άντο­νι 14, Τάκερ 17 (2), Φιε­γιε­ρούπ 6, Βιλ­ντό­σα, Καλ­φά­νι 7, Μεγίν­σε 2.

ΑΕΚ (Μπάν­κι): Τσαλ­μπού­ρης 2, Λαρεν­τζά­κης 8 (1), Μωρα­ΐ­της 3 (1), Γιαν­νό­που­λος 3 (1), Χάντερ 9, Τζέιμς 15 (1), Ξαν­θό­που­λος, Σάκο­τα 15 (3), Ματσιού­λις 4, Γκρί­φιν 5 (1), Θίο­ντορ 12 (2), Σαντ-Ρος 10 (2).

 

 

 

Πηγή enikos.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων