- Διαφήμιση -

Μπουχαλάκης : «Κυνηγάμε τα μέγιστα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο»

Ο Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί ακόμη καλύτερος στη συνέχεια σύμφωνα με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη διεκδικώντας τα μέγιστα στις εγχώριες διοργανώσεις

Τα μέγι­στα σε πρω­τά­θλη­μα και Κύπελ­λο θα διεκ­δι­κή­σει εφε­ξής ο Ολυ­μπια­κός όπως επε­σή­μα­νε ο Ανδρέ­ας Μπου­χα­λά­κης, μετά το εμφα­τι­κό 5–1 επί του ΟΦΗ.

Παράλ­λη­λα, ο μέσος των Ερυ­θρό­λευ­κων σημεί­ω­σε ότι η ομά­δα του αδί­κη­σε τον εαυ­τό της στο Europa League, αφού μπο­ρού­σε να απο­κλεί­σει τη Ντι­να­μό Κιέβου.

Ανα­λυ­τι­κά όσα δήλω­σε ο Ανδρέ­ας Μπουχαλάκης:

«Έχω την εντύ­πω­ση ότι από την αρχή της σεζόν δημιουρ­γού­σα­με πολ­λές ευκαι­ρί­ες αλλά δεν σκο­ρά­ρα­με πολύ. Το δου­λεύ­ου­με αυτό συνέ­χεια και νομί­ζω ότι τα απο­τε­λέ­σμα­τα θα βγουν στο γήπεδο.

Είμα­στε απο­γοη­τευ­μέ­νοι, αλλά το ποδό­σφαι­ρο προ­χω­ρά­ει. Αδι­κή­σα­με τους εαυ­τούς μας, για­τί θα μπο­ρού­σα­με να είχα­με προ­κρι­θεί στην επό­με­νη φάση και από εκεί κανείς δεν ξέρει τι θα γινό­ταν. Έχου­με το πρω­τά­θλη­μα και το Κύπελ­λο για να κυνη­γή­σου­με και να διεκ­δι­κή­σου­με τα μέγιστα.

Παί­ξα­με επαγ­γελ­μα­τι­κά σήμε­ρα. Σε όλες τις φάσεις που δημιουρ­γή­σα­με ήμα­σταν σοβα­ροί. Πετύ­χα­με γρή­γο­ρα τα γκολ και από εκεί και πέρα είχα­με μια καλή εικό­να. Καθη­με­ρι­νά προ­πο­νού­μα­στε σε υψη­λούς ρυθ­μούς και εννο­εί­ται πως δεν θα παρα­τή­σου­με κανέ­ναν αγώ­να και δεν θα μας πάει πίσω μια απο­γο­ή­τευ­ση. Θα συνε­χί­σου­με και θα πρέ­πει να είμα­στε το ίδιο σοβα­ροί μέχρι το τέλος.

Έχου­με ένα καλό κορ­μό και σιγά-σιγά βγαί­νει στο γήπε­δο ότι δου­λέ­ψα­με στην προ­ε­τοι­μα­σία. Σημα­σία έχει να συνε­χί­σου­με στον ίδιο ρυθ­μό και να βελ­τιω­νό­μα­στε. Και από του χρό­νου θα έχου­με στό­χους ξανά το πρω­τά­θλη­μα, το Κύπελ­λο και την Ευρώπη».

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων