Έφυγε από τη ζωή ο πρώην διαιτητής Περικλής Βασιλάκης

Σοκ στην ελληνική διαιτησία

Σοκ στο ελλη­νι­κό ποδό­σφαι­ρο και την διαι­τη­σία, για τον Περι­κλή Βασι­λά­κη, που έφυ­γε από την ζωή σε ηλι­κία 64 ετών. Απο­τέ­λε­σε έναν από τους πιο γνω­στούς διαι­τη­τές στο ελλη­νι­κό ποδό­σφαι­ρο, ενώ υπήρ­ξε και διε­θνής.

Ο Βασι­λά­κης γεν­νή­θη­κε στο Νεο­χώ­ρι Πρέ­βε­ζας και διε­τέ­λε­σε περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Ηπεί­ρου και αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης, όπως ανα­φέ­ρει το gazzetta.gr

Έγι­νε διά­ση­μος μέσα από τις συμ­με­το­χές του σε αθλη­τι­κές εκπο­μπές, ως καθη­γη­τής διαι­τη­σί­ας και τηλε­κρι­τι­κός για αγώ­νες της Superleague και όχι μόνο.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων