- Διαφήμιση -

Τελέστηκε ο πρώτος γάμος ομόφυλου ζευγαριού στη Νέα Σμύρνη

Μετά από 20 χρό­νια σχέ­σης ο Σταύ­ρος Γαβρι­λιά­δης και ο Δημή­τριος Ελευ­σι­νιώ­της έγι­ναν το πρώ­το ομό­φυ­λο ζευ­γά­ρι στην Ελλά­δα που παντρεύ­τη­καν στο δημαρ­χείο Νέας Σμύρνης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων