- Διαφήμιση -

Τσουχτερά πρόστιμα για ρακέτες σε παραλίες της Αττικής

Άσχη­μα μαντά­τα για τους λάτρεις της ρακέ­τας στην παρα­λία κατά τη διάρ­κεια του φετι­νού καλο­και­ριού Έπει­τα από από­φα­ση του δήμου απα­γο­ρεύ­ε­ται η χρή­ση ρακέ­τας σε κάποιες παρα­λί­ες της Αττι­κής και συγκε­κρι­μέ­να στις παρα­λί­ες του Καβου­ριού  και Μαλ­τσι­νιώ­τη, με τους παρα­βά­τες να έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι με «τσου­χτε­ρό» πρόστιμο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων