Τα εκλογικά «θρίλερ» σε Δήμους της Αττικής

«Μάχες» ψήφο με ψήφο μεταξύ των υποψηφίων

Όπως σε κάθε εκλο­γι­κή ανα­μέ­τρη­ση έτσι και στις φετι­νές εκλο­γές, κατα­γρά­φη­καν κάποια μεγά­λα «ντέρ­μπι» ανά­με­σα σε υπο­ψη­φί­ους με την τελι­κή από­στα­ση που τους χωρί­ζει να είναι κάποιες δεκά­δες — ή και ακό­μα λιγό­τε­ρες- ψήφοι.

Δήμος Αγίας Παρασκευής:

Μεγά­λη μάχη διε­ξή­χθη μετα­ξύ του Βασί­λειου Ζορ­μπά που βρέ­θη­κε στην πρώ­τη θέση με 27,04% και 6.825 ψήφους ένα­ντι του Γιάν­νη Στα­θό­που­λου που έλα­βε 26,42% και 6.669 ψήφους.

Δήμος Αιγάλεω:

Στο Αιγά­λεω ο νυν δήμαρ­χος Δημή­τρης Μπίρ­μπας κέρ­δι­σε την πρώ­τη Κυρια­κή με δια­φο­ρά μόλις 30 ψήφων από τον δεύ­τε­ρο Ιωάν­νη Γκί­κα και ποσο­στά 26% ένα­ντι 25,91% αντί­στοι­χα.

Δήμος Δάφνης- Υμηττού:

Στο Δήμο Δάφ­νης-Υμητ­τού, το θρί­λερ αφο­ρού­σε τη δεύ­τε­ρη θέση και κρί­θη­κε ψήφο-ψήφο. Συγκε­κρι­μέ­να, στη δεύ­τε­ρη Κυρια­κή πέρα­σε ο Γιώρ­γος Δαου­λά­ρης με 2.356 ψήφους (15,43%) και άφη­σε πίσω του την Όλγα Χρι­στι­νά­κη με 2.346 (δέκα ψήφοι λιγό­τε­ροι και ποσο­στό 15,36%).

Δήμος Ωρωπού:

Στον Ωρω­πό ο Θωμάς Ρούσ­σης πήρε την πρώ­τη θέση με 35 ψήφους δια­φο­ρά από τον δεύ­τε­ρο Γιώρ­γο Για­ση­μά­κη (7.354 ένα­ντι 7.319 ψήφων αντί­στοι­χα) και ποσο­στά 42,17% ένα­ντι 41,97% αντί­στοι­χα.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων