Κωνσταντίνος Μπάστας — “Αθήνα Ψηλά”

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

Ο Κων­στα­ντί­νος Μπά­στας είναι υπο­ψή­φιος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος με την παρά­τα­ξη «Αθή­να Ψηλά» του Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων