- Διαφήμιση -

Κωνσταντίνος Μπάστας — “Αθήνα Ψηλά”

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

Ο Κων­στα­ντί­νος Μπά­στας είναι υπο­ψή­φιος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος με την παρά­τα­ξη «Αθή­να Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη.

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων