- Διαφήμιση -

Εκλογές 2023: Οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων μετά την ανακοίνωση του exit poll

Αυτές ήταν οι αντι­δρά­σεις των κομ­μά­των μετά την ανα­κοί­νω­ση του exit poll.

Σημειώ­νε­ται πως η μέση τιμή του κοι­νού exit poll των εται­ρειών δημο­σκο­πή­σε­ων, στο 80% του δείγ­μα­τος, δεί­χνει δια­φο­ρά 9 μονά­δων μετα­ξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων