- Διαφήμιση -

Εκλογές 2023 — Αποτελέσματα εκλογών: Πώς ψήφισε η Αθήνα

Τη μεγά­λη νίκη της Νέας Δημο­κρα­τί­ας που είχε απο­τυ­πώ­σει το exit poll, επι­βε­βαιώ­νουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα που ανα­κοι­νώ­νει για τις σημε­ρι­νές εκλο­γές η Singular Logic με ενσω­μα­τω­μέ­νο το 64,21% των εκλο­γι­κών τμημάτων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων