- Διαφήμιση -

Πλημμύρισε” με τουρίστες η Ακρόπολη! [Pics]

Ο καλός καιρός σε συνδυασμό με την ελεύθερη είσοδο, οδήγησε πολλούς τουρίστες, αλλά και Αθηναίους στην Ακρόπολη.

Σήμε­ρα, Κυρια­κή (02.02.2020), τα μου­σεία και οι αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι είχαν ελεύ­θε­ροι είσο­δο, γεγο­νός που πολ­λοί ‑όπως φαί­νε­ται και στις παρα­κά­τω εικό­νες- απο­φά­σι­σαν να εκμεταλλευτούν.
Η Ακρό­πο­λη και το μου­σείο της είχαν την… τιμη­τι­κή τους, με τους επι­σκέ­πτες να δημιουρ­γούν ατέ­λειω­τες ουρές, μέχρι να φτά­σουν στις αντί­στοι­χες εισόδους.

Δεί­τε φωτογραφίες

Φωτο­γρα­φί­ες InTime

 

Πηγή newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων