- Διαφήμιση -

Δείτε τον Παρθενώνα με σκεπή και όλα τα γλυπτά, όπως ήταν στην αρχαιότητα – Το πιστό αντίγραφο του ναού σε πραγματικές διαστάσεις

Αμερικανοί ερευνητές δημιούργησαν ένα πιστό αντίγραφο του Παρθενώνα στο Τενεσί και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους είναι εντυπωσιακό.

Πρό­κει­ται για προ­σο­μοί­ω­ση σε πραγ­μα­τι­κές δια­στά­σεις του ναού, που μετα­φέ­ρει τους επι­σκέ­πτες στον χρυ­σό αιώ­να του Περι­κλή, τότε που ο φαρα­ω­νι­κός ναός είχε ακό­μα το αέτω­μα, τη σκε­πή και τη ζωφό­ρο, αλλά και το

χρυ­σε­λε­φά­ντι­νο άγαλ­μα της Αθη­νάς στο εσω­τε­ρι­κό του. Μοιά­ζει όπως ήταν πριν να ανα­τι­να­χθεί από τον Μορο­ζί­νι και προ­τού ο Έλγιν ξεγυ­μνώ­σει το μνημείο.Δείτε το βίντεο και φαντα­στεί­τε πώς ήταν το κλα­σι­κό δημιούρ­γη­μα της αρχαί­ας Αθή­νας, στην επο­χή της ακμής της. Η μου­σι­κή είναι ένα επι­πλέ­ον δια­κρι­τό στοι­χείο στο βίντεο:

See the Full-Size Parthenon That Is Not in Greece

This full-size Athenian Parthenon is a dream for history buffs, but you won’t find it on your trip to Greece. http://on.natgeo.com/2hd1UjF

Δημο­σιεύ­τη­κε από National Geographic Magazine στις Σάβ­βα­το, 4 Νοεμ­βρί­ου 2017

 

Πηγή www.newside.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων