- Διαφήμιση -

15 θεατρικές πρεμιέρες μέσα στον Δεκέμβριο

Αναλυτικά οι νέες παραστάσεις

Είναι ο μήνας που επι­στρέ­φει στη Στέ­γη του Ιδρύ­μα­τος Ωνά­ση ο Ευρι­πί­δης Λασκα­ρί­δης, αντα­μώ­νου­με με νέο έργο επί σκη­νής Σπύ­ρο Παπα­δό­που­λο και Θοδω­ρή Αθε­ρί­δη, ενώ συνε­χί­ζει την επι­τυ­χη­μέ­νη λει­τουρ­γία της η νέα σκη­νή, μέσα στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πειραιά.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων