- Διαφήμιση -

Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων

Με βαρύτατα αδικήματα είναι αντιμέτωποι οι συλληφθέντες

Στην τσι­μπί­δα των αρχών μέχρι τώρα έχουν πια­στεί 20 άτο­μα ανά­με­σά τους αστυ­νο­μι­κοί, υπάλ­λη­λοι ΟΤΑ, ένας δικη­γό­ρος, κ.ά, οι οποί­οι εμφα­νί­ζο­νται ως μέλη εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που έκα­νε τζί­ρους εκα­τομ­μυ­ρί­ων χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πλα­στά δια­βα­τή­ρια και ταυ­τό­τη­τες για να νομι­μο­ποι­ή­σει πολί­τες, ώστε να παρα­μεί­νουν στη χώρα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων