- Διαφήμιση -

«Βροχή» τα πρόστιμα της Τροχαίας για… κοντράκηδες στη λεωφόρο Σχιστού

Αφαιρέθηκαν 49 πινακίδες και ισάριθμες άδειες κυκλοφορίας

Σαρω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση για την απο­τρο­πή αυτο­σχέ­διων αγώ­νων ταχύ­τη­τας ανά­με­σα σε ΙΧ αυτο­κί­νη­τα και μοτο­σι­κλέ­τες μεγά­λου κυβι­σμού πραγ­μα­το­ποί­η­σε το βρά­δυ της Πέμ­πτης (14/4) και τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής (15/4) η Τρο­χαία Αττι­κής στη λεω­φό­ρο Σχιστού.

Πρό­κει­ται για έναν κεντρι­κό οδι­κό άξο­να που έχει δια­πι­στω­θεί σε πολ­λές περι­πτώ­σεις να τελού­νται «κόντρες» και επι­κίν­δυ­νοι ελιγμοί…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων