- Διαφήμιση -

Μενίδι: Δικαίωση για την οικογένεια του 11χρονου Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα

Αποσύρθηκε το Δημόσιο

Την από­φα­ση να μην προ­σφύ­γει κατά της κατα­βο­λής απο­ζη­μί­ω­σης που είχε επι­δι­κα­στεί προς την οικο­γέ­νεια του 11χρονου Μάριου, ο οποί­ος σκο­τώ­θη­κε από αδέ­σπο­τη σφαί­ρα στο Μενί­δι, πήγε το Νομι­κό Συμ­βού­λιο του Κρά­τους για λογα­ρια­σμό του Δημοσίου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων