- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισίας το Σάββατο και τη Κυριακή

Από τις 07.00 έως τις 15.00

Σε προ­σω­ρι­νή και τμη­μα­τι­κή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στην δεξιά λωρί­δα της Λ. Κηφι­σί­ας, κάτω από τον ανι­σό­πε­δο κόμ­βο Κατε­χά­κη, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Κηφι­σιά, θα προ­χω­ρή­σει η ΕΛΑΣ το Σάβ­βα­το (16/4) και την Κυρια­κή (17/4) λόγω εκτέ­λε­σης έργων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων