- Διαφήμιση -

Απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ στα Βριλήσσια

Οι αστυνομικές Αρχές να έχουν εξασφαλίσει βιντεοληπτικό υλικό από τις ενέργειες των δραστών

Απο­τυ­χη­μέ­νη προ­σπά­θεια να αφαι­ρέ­σουν χρή­μα­τα από αυτό­μα­το μηχά­νη­μα ανά­λη­ψης χρη­μά­των, με τη μέθο­δο διο­χέ­τευ­σης αερί­ου τα ξημε­ρώ­μα­τα στα Βριλήσσια.

Οι κακο­ποιοί προ­κά­λε­σαν έκρη­ξη μικρής ισχύ­ος στο σημείο εξό­δου των χαρ­το­νο­μι­σμά­των, χωρίς όμως να κατα­φέ­ρουν να του διαρ­ρή­ξουν με απο­τέ­λε­σμα να φύγουν με άδεια χέρια. Η από­πει­ρα έγι­νε στις 3 και 15 τα ξημε­ρώ­μα­τα στην οδό Αγί­ου Αντω­νί­ου 1 με τις αστυ­νο­μι­κές Αρχές να έχουν εξα­σφα­λί­σει βιντε­ο­λη­πτι­κό υλι­κό από τις ενέρ­γειες των δραστών.

 

Πηγή http://newpost.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων