Θρίλερ με το θάνατο 25χρονης στου Παπάγου – Τη βρήκαν σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες θανάτου μιας 25χρονης γυναίκας στου Παπάγου. Βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε ακάλυπτο πολυκατοικίας. Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν μένει εκεί. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας.

Μυστή­ριο καλύ­πτει το θάνα­το μιας νεα­ρής γυναί­κας, μόλις 25 ετών, που βρέ­θη­κε αργά το βρά­δυ της Μεγά­λης Δευ­τέ­ρας (22.04.2019) σοβα­ρά τραυ­μα­τι­σμέ­νη σε ακά­λυ­πτο πολυ­κα­τοι­κί­ας στου Παπά­γου.

Τις συν­θή­κες θανά­του της 25χρονης στου Παπά­γου ερευ­νά, ήδη, το τμή­μα Ανθρω­πο­κτο­νιών της Ασφά­λειας.

Όλα έγι­ναν αργά το βρά­δυ της Μεγά­λης Δευ­τέ­ρας, όταν η ιδιο­κτή­τρια δια­με­ρί­σμα­τος στην πολυ­κα­τοι­κία στου Παπά­γου ειδο­ποί­η­σε την αστυ­νο­μία για­τί, όπως είπε, άκου­σε έναν περί­ερ­γο θόρυ­βο.

Όταν οι αστυ­νο­μι­κοί έφτα­σαν στο σημείο, βρή­καν τη νεα­ρή γυναί­κα βαρύ­τα­τα τραυ­μα­τι­σμέ­νη και αμέ­σως κλή­θη­κε ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ για να την μετα­φέ­ρει σε νοσο­κο­μείο. Εκεί, όμως, οι για­τροί δεν μπο­ρού­σαν να κάνουν τίπο­τα, παρά μόνο να δια­πι­στώ­σουν το θάνα­τό της.

Οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες από την έρευ­να ανα­φέ­ρουν ότι η κοπέ­λα έπε­σε από τον 3ο όρο­φο στον ακά­λυ­πτο και πως κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα δεν πρό­κει­ται για μόνι­μη ένοι­κο της πολυ­κα­τοι­κί­ας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΑΝΟΥ

 

Πηγή www.newsit.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων