Άγνωστοι «γάζωσαν» αυτοκίνητο στο Χολαργό

Άγνωστοι «γάζωσαν» αργά το βράδυ της Τετάρτης, στον Χολαργό, αυτοκίνητο που ανήκει σε εταιρεία

Στό­χος αγνώ­στων έγι­νε αυτο­κί­νη­το της εται­ρεί­ας «Ελλη­νι­κοί Καρ­ποί ΑΕ» στην οδό Σαρα­ντα­πό­ρου στο Χολαρ­γό.

Οι αστυ­νο­μι­κοί ειδο­ποι­ή­θη­καν από τον οδη­γό του οχή­μα­τος, ο οποί­ος εντό­πι­σε έξι οπές στο παρ­μπρίζ και βρέ­θη­καν άμε­σα στο σημείο.  Εκεί, εντό­πι­σαν στο χώρο πλη­σί­ον του οχή­μα­τος πέντε κάλυ­κες, οι οποί­οι μετα­φέρ­θη­καν στα εργα­στή­ρια της ΕΛ.ΑΣ για βαλ­λι­στι­κό έλεγ­χο.

Το περι­στα­τι­κό, όπως τονί­ζουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ, καταγ­γέλ­θη­κε λίγο μετά τις 8 το βρά­δυ, ωστό­σο δεν έχει εξα­κρι­βω­θεί πότε σημειώ­θη­καν οι πυρο­βο­λι­σμοί κατά του οχή­μα­τος.

 

Πηγή www.in.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων