Σύλληψη 31χρονου που ρήμαζε αυτοκίνητα στην Κηφισιά

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου, συνελήφθη, στην Κηφισιά, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, 31χρονος Αλγερινός, κατηγορούμενος για κλοπή από αυτοκίνητο στην ίδια περιοχή

Στο πλαί­σιο του αυτο­φώ­ρου, συνε­λή­φθη, στην Κηφι­σιά, από αστυ­νο­μι­κούς της Ομά­δας ΔΙΑΣ, 31χρονος Αλγε­ρι­νός, κατη­γο­ρού­με­νος για κλο­πή από αυτο­κί­νη­το στην ίδια περιο­χή.

Σύμ­φω­να με την έρευ­να που διε­νήρ­γη­σε το Τμή­μα Ασφά­λειας Κηφι­σιάς, ο 31χρονος, από τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο, διέ­πρατ­τε συστη­μα­τι­κά διαρ­ρή­ξεις σταθ­μευ­μέ­νων αυτο­κι­νή­των και αφαι­ρού­σε από το εσω­τε­ρι­κό τους χρή­μα­τα, τσά­ντες και προ­σω­πι­κά αντι­κεί­με­να.

Έως τώρα έχουν εξι­χνια­στεί συνο­λι­κά δέκα περι­πτώ­σεις κλο­πών στην Κηφι­σιά και τη Νέα Ερυ­θραία, ενώ συνε­χί­ζε­ται η αστυ­νο­μι­κή έρευ­να.

Ο συλ­λη­φθείς οδη­γή­θη­κε στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων