Κλειστά σχολεία στο Ψυχικό την Παρασκευή λόγω κοροναϊού

Δείτε ποια σχολεία αφορά η εισήγηση του ΕΟΔΥ

Μετά από σύστα­ση του ΕΟΔΥ, κλει­στά θα παρα­μεί­νουν την Παρα­σκευή το Γυμνά­σιο-Λύκειο του Κολ­λε­γί­ου Αθη­νών, το Γυμνά­σιο-Λύκειο του Κολ­λε­γί­ου Ψυχι­κού καθώς και το νηπια­γω­γείο «Καρ­ράς», όπως μετα­δό­θη­κε στο δελ­τίο ειδή­σε­ων της ΕΡΤ.

Όλα τα σχο­λεία βρί­σκο­νται στο Ψυχι­κό και πρό­κει­ται για προ­λη­πτι­κό μέτρο για την αντι­με­τώ­πι­ση του κορο­ναϊ­ού.

Σύμ­φω­να με άτυ­πη ενη­μέ­ρω­ση από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας που επι­κα­λεί­ται το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, «εξε­τά­ζε­ται το ενδε­χό­με­νο επα­φής μέλους της σχο­λι­κής κοι­νό­τη­τας με προ­σβλη­θέ­ντα από κορο­ναϊό».

 

Πηγή news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων