- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε κλοπές αυτοκινήτων Αττική

Η συνολική αξία των οχημάτων υπερβαίνει τα 170.000 ευρώ

Συνε­λή­φθη­σαν στο πλαί­σιο επι­χεί­ρη­σης που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στους Θρα­κο­μα­κε­δό­νες, δύο ημε­δα­ποί, ηλι­κί­ας 33 και 41 ετών, μέλη της οργά­νω­σης, ενώ ταυ­το­ποι­ή­θη­κε και ανα­ζη­τεί­ται και έτε­ρο μέλος. Σε βάρος τους σχη­μα­τί­σθη­κε δικο­γρα­φία για τα αδι­κή­μα­τα της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, των δια­κε­κρι­μέ­νων περι­πτώ­σε­ων κλο­πής, πλα­στο­γρα­φία και παρά­βα­ση του Νόμου περί όπλων.

 

Περ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων