- Διαφήμιση -

Σπείρα ανηλίκων από τον Κολωνό πίσω από το μαχαίρωμα μαθητή στο 1ο ΕΠΑΛ

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, ταυτοποιήθηκαν άλλοι τέσσερις

Συνε­λή­φθη­σαν, στο πλαί­σιο συντο­νι­σμέ­νης επι­χεί­ρη­σης αστυ­νο­μι­κών της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αθη­νών, τρεις ανή­λι­κοι, ένας 15χρονος Ρου­μά­νος, ο 17χρονος Αλβα­νός και ένας 16χρονος ημε­δα­πός, κατη­γο­ρού­με­νοι ως μέλη συμ­μο­ρί­ας ανηλίκων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνε­λή­φθη­σαν την 6-11-2021, στο πλαί­σιο συντο­νι­σμέ­νης επι­χεί­ρη­σης αστυ­νο­μι­κών της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αθη­νών, τρείς (3) ανή­λι­κοι, 15χρονος και 17χρονος αλλο­δα­ποί και 16χρονος ημε­δα­πός, κατη­γο­ρού­με­νοι ως μέλη συμ­μο­ρί­ας ανη­λί­κων. Ταυ­το­ποι­ή­θη­καν τέσ­σε­ρα (4) επι­πλέ­ον μέλη της συμμορίας.

Σε βάρος τους σχη­μα­τί­σθη­κε δικο­γρα­φία για τα αδι­κή­μα­τα της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης (συμ­μο­ρί­ας), από­πει­ρας ανθρω­πο­κτο­νί­ας κατά συναυ­τουρ­γία, ληστεί­ας κατά συναυ­τουρ­γία, από­πει­ρας πρό­κλη­σης βαριάς σωμα­τι­κής βλά­βης κατά συναυ­τουρ­γία και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και παρά­βα­ση του νόμου περί οπλών. Επι­πλέ­ον ο 15χρονος και ο 16χρονος κατη­γο­ρού­νται για απείθεια.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων