Πανό σε εκδή­λω­ση συμπα­ρά­στα­σης αναρ­χι­κών στη Ρωσία άνοι­ξαν έξω από το ρωσι­κό προ­ξε­νείο αναρ­χι­κοί το μεση­μέ­ρι της Τρίτης.

Η ομά­δα των αναρ­χι­κών πέτα­ξε και φέιγ βολάν εξω­τε­ρι­κά του κτι­ρί­ου που βρί­σκε­ται στην οδό Τζα­βέλ­λα στο Κάτω Χαλάν­δρι και στη συνέ­χεια αποχώρησε.

Η αστυ­νο­μία ειδο­ποί­η­θη­κε από το προ­σω­πι­κό του κτι­ρί­ου και μετέ­βη στο σημείο αφό­του οι αναρ­χι­κοί είχαν αποχωρήσει.