Λεωφόρος Μεσογείων : Αυτοκίνητο έφυγε από τον δρόμο και μπήκε σε κατάστημα

Νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε στη Λεωφόρο Μεσογείων, εξετράπη της πορείας του και μπήκε με μεγάλη ταχύτητα σε κατάστημα με μοτοσικλέτες.

Νεα­ρός οδη­γός έχα­σε τον έλεγ­χο του αυτο­κι­νή­του που οδη­γού­σε στη Λεω­φό­ρο Μεσο­γεί­ων, εξε­τρά­πη της πορεί­ας του και μπή­κε με μεγά­λη ταχύ­τη­τα σε κατά­στη­μα με μοτο­σι­κλέ­τες.

Αναποδογύρισε

Το σοβα­ρό τρο­χαίο συνέ­βη λίγα λεπτά μετά τα μεσά­νυ­χτα της Τετάρ­της στη Λεω­φό­ρο Μεσο­γεί­ων 397, στο ύψος της Αγί­ας Παρα­σκευ­ής.

Ο νεα­ρός οδη­γός κινού­νταν με το αυτο­κί­νη­τό του στο ρεύ­μα προς Αθή­να όταν, στο προ­α­να­φε­ρό­με­νο σημείο, έχα­σε τον έλεγ­χο του οχή­μα­τος, ανέ­βη­κε στο πεζο­δρό­μιο και μπή­κε στο κατά­στη­μα με τις μοτο­σι­κλέ­τες αφού γκρέ­μι­σε την πρό­σο­ψή του.

Για τον απε­γκλω­βι­σμό του οδη­γού από τα συντρίμ­μια του αυτο­κι­νή­του, το οποίο βρέ­θη­κε ανα­πο­δο­γυ­ρι­σμέ­νο, χρειά­στη­κε να επέμ­βει η Πυρο­σβε­στι­κή με οκτώ πυρο­σβέ­στες και τρία οχή­μα­τα.

Στο νοσοκομείο

Ο νεα­ρός ανα­σύρ­θη­κε τραυ­μα­τι­σμέ­νος και παρα­δό­θη­κε σε πλή­ρω­μα ασθε­νο­φό­ρου του ΕΚΑΒ για τη μετα­φο­ρά του στο νοσο­κο­μείο.

Μέχρι στιγ­μής, παρα­μέ­νει άγνω­στη η αιτία του τρο­χαί­ου αλλά η σφο­δρό­τη­τα της πρό­σκρου­σης, αν μη τι άλλο, μαρ­τυ­ρά πως το όχη­μα θα πρέ­πει να κινού­νταν με μεγά­λη ταχύ­τη­τα.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων