- Διαφήμιση -

Eπιθέσεις τη νύχτα σε πολυκατοικίες και καφέ της Αττικής

Επιθέσεις με εκρήξεις και εμπρησμούς σε πιλοτές πολυκατοικιών και καφέ σημειώθηκαν τη νύχτα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Επι­θέ­σεις με εκρή­ξεις και εμπρη­σμούς σε πιλο­τές πολυ­κα­τοι­κιών και καφέ σημειώ­θη­καν τη νύχτα σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττικής.

 Οι επιθέσεις

Σύμ­φω­να με τα πρώ­τα στοι­χεία, έγι­ναν τρεις επι­θέ­σεις σε πιλο­τή πολυ­κα­τοι­κί­ας στο Χαλάν­δρι, σε καφέ στην Κηφι­σιά και στην είσο­δο πολυ­κα­τοι­κί­ας στην Καλογρέζα.

Περί­που μιά­μι­ση ώρα μετά τα μεσά­νυ­χτα σημειώ­θη­κε έκρη­ξη σε πιλο­τή πολυ­κα­τοι­κί­ας στο Χαλάν­δρι, από την οποία προ­κλή­θη­καν ζημιές σε σταθ­μευ­μέ­νο όχημα.

Λίγα λεπτά αργό­τε­ρα, στην οδό Διο­νύ­σου 70, στην Κηφι­σιά, άγνω­στοι τοπο­θέ­τη­σαν γκα­ζά­κια στην είσο­δο καφε­τέ­ριας. Από την έκρη­ξη και τη φωτιά που ακο­λού­θη­σε προ­κλή­θη­καν μικρές ζημιές στο κατάστημα.

Ερευνα από την αστυνομία

Στις 02.10, νέα εμπρη­στι­κή επί­θε­ση με γκα­ζά­κια έγι­νε σε είσο­δο πολυ­κα­τοι­κί­ας, στην Καλο­γρέ­ζα, από την οποία προ­κλή­θη­καν φθο­ρές στην τζα­μα­ρία της κεντρι­κής εισόδου.

Δεν έχει γίνει ακό­μη γνω­στό εάν οι επι­θέ­σεις στις πολυ­κα­τοι­κί­ες στό­χευαν σε συγκε­κρι­μέ­να πρό­σω­πα. Και οι τρεις υπο­θέ­σεις διε­ρευ­νώ­νται από την αστυνομία.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων