- Διαφήμιση -

Αγία Παρασκευή: Κομμάτι οροφής λεωφορείου έπεσε πάνω σε επιβάτες ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Αεροδρόμιο

Το βρά­δυ της Τετάρ­της σε όχη­μα που εκτε­λού­σε το δρο­μο­λό­γιο Αθή­να-αερο­δρό­μιο ένα κομ­μά­τι της ορο­φής έπε­σε πάνω σε δύο επιβάτιδες…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων