- Διαφήμιση -

Σχέδιο “Ήφαιστος”: Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε μάντρες μετάλλων σε Ασπρόπυργο και Μέγαρα

Τις πρω­ι­νές ώρες της Τετάρ­της 29 Μαρ­τί­ου 2023, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν αστυ­νο­μι­κοί έλεγ­χοι σε επι­χει­ρή­σεις υπο­δο­χής, επε­ξερ­γα­σί­ας και ανα­κύ­κλω­σης μεταλ­λι­κών αντι­κει­μέ­νων στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του Ασπρο­πύρ­γου και των Μεγά­ρων στο πλαί­σιο του σχε­δί­ου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων