- Διαφήμιση -

Βουλιάζει ο Πειραιάς από τους εξοδούχους του Αυγούστου

Από νωρίς, η κίνηση είναι αυξημένη στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι

Με το λιμά­νι του Πει­ραιά να «βου­λιά­ζει» από κόσμο, κορυ­φώ­νε­ται η έξο­δος του καλοκαιριού.

Για ακό­μη ένα πρωί, στο λιμά­νι του Πει­ραιά παρα­τη­ρεί­ται το αδια­χώ­ρη­το, αφού χιλιά­δες Αθη­ναί­οι επι­βι­βά­ζο­νται στα πλοία για να περά­σουν λίγες μέρες σε κάποιο νησί της επι­λο­γής τους.

Από νωρίς, η κίνη­ση είναι αυξη­μέ­νη στους δρό­μους που οδη­γούν στο λιμά­νι του Πειραιά.

Σύμ­φω­να με όσα μετέ­δω­σε ο ΣΚΑΪ, ο λιμε­νάρ­χης του Πει­ραιά απο­φά­σι­σε να δώσει 10λεπτη παρά­τα­ση στον από­πλου των πλοί­ων, το πρωί της Παρα­σκευ­ής (02.08.2019) προ­κει­μέ­νου να προ­λά­βουν όλοι οι ταξι­διώ­τες να μπουν στα καρά­βια για τους καλο­και­ρι­νούς προ­ο­ρι­σμούς τους.

 

Πηγή www,news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων