- Διαφήμιση -

Πέραμα: Εργατικό ατύχημα σε ναυπηγείο με έναν 27χρονο τραυματία

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, πρό­κει­ται για 27χρονο εργα­ζό­με­νο ιδιω­τι­κού συνερ­γεί­ου, που τραυ­μα­τί­στη­κε κατά τη διάρ­κεια εργα­σιών σε ανελ­κυ­σμέ­νο Θ/γ σκά­φος σε εγκα­τα­στά­σεις ιδιω­τι­κού ναυπηγείου…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων