- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Στο Γενικό Χημείο του Κράτους οι 11 ύποπτοι φάκελοι

Στο Γενικό Χημείο του κράτους για ανάλυση έχουν μεταφερθεί οι 11 ύποπτοι φάκελοι που εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι στα δικαστήρια Πειραιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, στο εσω­τε­ρι­κό των φακέ­λων που είχαν απο­στα­λεί από διά­φο­ρες περιο­χές της Ελλά­δας σε συγκε­κρι­μέ­νους παρα­λή­πτες, δεν υπήρ­χαν εκρηκτικά.

Τους ύπο­πτους φακέ­λους παρέ­λα­βαν άνδρες της ΕΜΑΚ και τους μετέ­φε­ραν στο Γενι­κό Χημείο του Κράτους.

Σημειώ­νε­ται ότι τον περα­σμέ­νο μήνα ύπο­πτοι φάκε­λοι είχαν απο­στα­λεί σε διά­φο­ρα εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύματα.

 

Πηγή http://www.reporter.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων