- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Φωτιά σε πλοίο με σημαία Marshall Islands

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται επι­χεί­ρη­ση κατά­σβε­σης σε πλοίο με σημαία Marshall Islands που βρί­σκε­ται στο αγκυ­ρο­βό­λιο του Πει­ραία στη θαλάσ­σια περιο­χή του Σαρω­νι­κού Κόλπου.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του Λιμε­νι­κού, η πυρ­κα­γιά εντο­πί­ζε­ται στο μηχα­νο­στά­σιο του πλοίου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων