- Διαφήμιση -

Απεργία: Στους δρόμους οι Αθηναίοι κατά της ακρίβειας

Παρα­λύ­ει σήμε­ρα η χώρα λόγω της 24ωρης απερ­γί­ας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ,  με αιχ­μή την ακρί­βεια και το ενερ­γεια­κό κόστος ενώ λίγο μετά τις 2 το μεση­μέ­ρι ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι συγκεντρώσεις.

Η πορεία των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ  ξεκί­νη­σε λίγο μετά τη 1 το μεση­μέ­ρι προς τη Βου­λή από την πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος όπου είχε πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η προ­συ­γκέ­ντρω­ση των δια­δη­λω­τών ενώ έξω από τη Βου­λή βρί­σκο­νται τα μέλη του ΠΑΜΕ που έφτα­σαν από εκεί μέσω της Πανεπιστημίου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων