- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Ευχαριστίες του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον δήμαρχο

Στην πρω­ι­νή θεία Λει­τουρ­γία ο Μητρο­πο­λί­της Πει­ραιώς Σερα­φείμ, θέλο­ντας να εκφρά­σει τις ευχα­ρι­στί­ες προς τους ευερ­γέ­τες, προ­σέ­φε­ρε δύο εικό­νες της Παναγίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων