- Διαφήμιση -

Εκτροχιάστηκε συρμός στου Ρέντη με 75 επιβάτες

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια

Σύμ­φω­να με τη ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι η αμα­ξο­στοι­χία 1323, που εκτε­λού­σε το δρο­μο­λό­γιο από Κιά­το προς Πει­ραιά και βγή­κε εκτός τρο­χιά στην αλλα­γή κλει­διών του σταθμού.

Στην αμα­ξο­στοι­χία επέ­βαι­ναν 75 επι­βά­τες οι οποί­οι απο­βι­βά­στη­καν με ασφά­λεια, σύμ­φω­να με πληροφορίες.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων