- Διαφήμιση -

Ανοίγει και πάλι ο κινηματογράφος “Ελιζέ”

Στο παρελθόν έγραψε ιστορία στο κινηματογραφικό τοπίο της Αθήνας

Ένας μικρός συνοι­κια­κός κινη­μα­το­γρά­φος επί της οδού Νυμ­φαί­ου, στον αριθ­μό 12, στα Ιλί­σια ανοί­γει τις πόρ­τες του. Κινη­μα­το­γρά­φος συνοι­κια­κός, αλλά με «ανη­συ­χί­ες» που ξεπερ­νού­σαν τις νόρ­μες της επο­χής. Σήμε­ρα το Ελι­ζέ ετοι­μά­ζε­ται να ανοί­ξει και πάλι τις πόρ­τες του στο κοι­νό όχι απλώς ανα­και­νι­σμέ­νο, αλλά ανα­κα­τα­σκευα­σμέ­νο, όπως μας λέει ο νέος ιδιο­κτή­της του, Κων­στα­ντί­νος Χατζηπαπάς.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων