- Διαφήμιση -

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε το Μ. Σάββατο στα «Βοτσαλάκια» Πειραιά

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας «Βοτσαλάκια» Πειραιά ένας 44χρονος.

Χωρίς τις αισθή­σεις του ανα­σύρ­θη­κε από τη θαλάσ­σια περιο­χή παρα­λί­ας «Βοτσα­λά­κια» Πει­ραιά ένας 44χρονος.

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη το Μ. Σάβ­βα­το και ο 44χρονος δια­κο­μί­στη­κε με ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Πει­ραιά «Άγιος Παντε­λε­ή­μων» όπου δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός του.

Από το Ε’ Λιμε­νι­κό Τμή­μα (Ζέας) του Κεντρι­κού Λιμε­ναρ­χεί­ου Πει­ραιά, που διε­νερ­γεί την προ­α­νά­κρι­ση, παραγ­γέλ­θη­κε διε­νέρ­γεια νεκρο­ψί­ας-νεκρο­το­μής στην Ιατρο­δι­κα­στι­κή Υπη­ρε­σία Πειραιά.

 

Πηγή www.efsyn.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων