- Διαφήμιση -

Μετρό Πειραιά: «Μετακινήσεις μέσα από την ιστορία»

Τους νέους σταθ­μούς του μετρό στον Πει­ραιά περι­γρά­φει Άρθρο του Reuters.

«Τα πλή­θη συγκε­ντρώ­νο­νται σε ένα πέρα­σμα που θυμί­ζει θόλο και μελε­τούν το ψηφι­δω­τό δάπε­δο μέσα από το γυά­λι­νο πάτω­μα όπου στέ­κο­νται» ανα­φέ­ρει για τη στά­ση «Δημο­τι­κό Θέα­τρο» στον Πειραιά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων