- Διαφήμιση -

Με λαμπρότητα θα υποδεχθεί και φέτος την Ανάσταση ο Δήμος Πειραιά

Δεκάδες εντυπωσιακά πυροτεχνήματα θα φωτίσουν τον πειραϊκό ουρανό

Το Μεγά­λο Σάβ­βα­το, τη στιγ­μή της Ανά­στα­σης, δεκά­δες εντυ­πω­σια­κά πυρο­τε­χνή­μα­τα θα φωτί­σουν τον πει­ραϊ­κό ουρα­νό από τον Καθε­δρι­κό Ιερό Ναό της Αγί­ας Τριά­δος και από τον Ιερό Ναό Αγί­ου Νικο­λά­ου Πει­ραιά, σε συνερ­γα­σία με την Ιερά Μητρό­πο­λη Πειραιώς…

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων